WiFi

WiFi je označení pro standardy IEEE 802.11, které definují bezdrátovou komunikaci v počítačových sítích (Wireless LAN, WLAN). Jak již z názvu vyplývá, tak se zde jedná o bezdrátové spojení, tudíž nepožaduje pokládku kabelů.  V současné době se využívá pro vytvoření lokálních bezdrátových sítí (WLAN) a pro připojení do sítě Internet.