Internet

Připojení v optické síti

Připojení je určeno pro veškeré domácnosti v obytných a rodinných domech, kde je tato technologie dostupná. Domy připojené v optické síti jsou vzájemně propojeny optickým vláknem, bez využití jakýchkoli bezdrátových prvků. V každém připojeném domě je instalován řiditelný switch, prostřednictvím kterého jsou ethernetovými kabely připojeny jednotlivé domácnosti v domě. Z bytového domu až do infrastruktury NIX .CZ je po celé trase dům připojen optickým vláknem. Pouze lokality s optickou sítí mimo Frýdek – Místek  jsou do této infrastruktury připojeny licencovaným profesionálním bezdrátovým spojem.

Bezdrátové připojení

Připojení je určeno pro rodinné domy a obytné domy, kde není možnost připojení do optické sítě. Připojení je realizováno prostřednictvím klientského modulu, instalovaného na daném domě, který je bezdrátově spojen s vysílačem v páteřní síti poskytovatele. K jednotlivým uživatelům budou od instalované technologie vedeny rozvody stávajícími prostupy, případě v elektrostoupačkách na chodbě a následně k uživateli. Konec UTP kabelu bude zakončen v bytě koncového uživatele. Pro připojení je využíváno frekvenční pásmo 5 GHz.

 

V obou případech je technologie individuálně řešena na základě technického řešení navrženého našimi pracovníky z oboru strukturovaných kabeláží a vždy je kladen důraz na dodržování obecně závazných právních předpisů o výstavbě, předpisech o ochraně životního prostředí a příslušné normy ČSN.