Vzorová smlouva

Vzorová smlouva je k náhlednutí v PDF zde.

Příloha předávací protokol je k náhlednutí v PDF zde.

Příloha specifikace služby je k náhlednutí v PDF zde.